Ελάχιστα Επεμβατικές Προσπελάσεις

Ελάχιστα Επεμβατικές Προσπελάσεις

Οι ελάχιστα επεμβατικές προσπελάσεις (Minimal Invasive) έχουν περισσότερα πλεονεκτήματα σε σχέση με τις κλασικές μεθόδους χειρουργικών επεμβάσεων. Κυρίως διότι είναι λιγότερο τραυματικές από τις κλασσικές ανοιχτές μεθόδους. Η γνωστή φράση » μεγάλες τομές – καλός χειρούργος»  έχει περάσει ανεπιστρεπτεί στις ημέρες μας και ισχύει το ακριβώς αντίθετο. Γνώμονας μας είναι όσο το δυνατόν λιγότερο εγχειρητικό στρες καθώς και λιγότερο πόνο μετεγχειρητικά χωρίς επιπλοκές.

Η ελάχιστα επεμβατική χειρουργική αναφέρεται σε ένα σύνολο από τροποποιήσεις και προσαρμογές της παραδοσιακής χειρουργικής μεθόδου που στοχεύουν στην ταχύτερη μετεγχειρητική αποκατάσταση χωρίς επιπλοκές.  Αυτή είναι η πρώτη επιλογή σε περιπτώσεις παχυσαρκίας και αφήνει την ελάχιστη μετεγχειρητική ουλή. Ο ασθενής έχει το πλεονέκτημα της  επούλωσης σε σύντομο χρονικό διάστημα και μπορεί να επιστρέψει στις καθημερινές του δραστηριότητες μέσα σε λίγες ημέρες.

Τα οφέλη που προσφέρει η ελάχιστα επεμβατική προσπέλαση είναι τα ακόλουθα :

• λιγότερες ουλές
• λιγότερο πόνο
• λιγότερα αναλγητικά φάρμακα
• μικρότερη βλάβη των ιστών
• ελαχιστοποίηση πιθανότητας φλεγμονής
• μικρότερος χρόνος επούλωσης
• συντομότερη νοσηλεία
• ταχύτερη επιστροφή στις κανονικές δραστηριότητες
• χαμηλότερο κόστος
• μικρότερες παρενέργειες αναισθησίας
• συντομότερος μετεγχειρητικός χρόνος προσαρμογής
• λιγότερο ζάλη και ναυτία