Ελάχιστα Επεμβατικές Προσπελάσεις

Οι ελάχιστα επεμβατικές προσπελάσεις (Minimal Invasive) έχουν περισσότερα πλεονεκτήματα σε σχέση με τις κλασικές μεθόδους χειρουργικών επεμβάσεων. Κυρίως διότι είναι λιγότερο τραυματικές από τις κλασσικές ανοιχτές μεθόδους. Η γνωστή φράση » μεγάλες τομές – καλός χειρούργος»  έχει περάσει ανεπιστρεπτεί στις ημέρες μας και ισχύει το ακριβώς αντίθετο. Γνώμονας μας είναι όσο το δυνατόν λιγότερο εγχειρητικό στρες καθώς και λιγότερο πόνο μετεγχειρητικά χωρίς επιπλοκές.

Η ελάχιστα επεμβατική χειρουργική αναφέρεται σε ένα σύνολο από τροποποιήσεις και προσαρμογές της παραδοσιακής χειρουργικής μεθόδου που στοχεύουν στην ταχύτερη μετεγχειρητική αποκατάσταση χωρίς επιπλοκές.  Αυτή είναι η πρώτη επιλογή σε περιπτώσεις παχυσαρκίας και αφήνει την ελάχιστη μετεγχειρητική ουλή. Ο ασθενής έχει το πλεονέκτημα της  επούλωσης σε σύντομο χρονικό διάστημα και μπορεί να επιστρέψει στις καθημερινές του δραστηριότητες μέσα σε λίγες ημέρες.

Τα οφέλη που προσφέρει η ελάχιστα επεμβατική προσπέλαση είναι τα ακόλουθα :

• λιγότερες ουλές
• λιγότερο πόνο
• λιγότερα αναλγητικά φάρμακα
• μικρότερη βλάβη των ιστών
• ελαχιστοποίηση πιθανότητας φλεγμονής
• μικρότερος χρόνος επούλωσης
• συντομότερη νοσηλεία
• ταχύτερη επιστροφή στις κανονικές δραστηριότητες
• χαμηλότερο κόστος
• μικρότερες παρενέργειες αναισθησίας
• συντομότερος μετεγχειρητικός χρόνος προσαρμογής