Λαπαροσκοπική Τεχνική

Λαπαροσκοπική Χειρουργική

Η λαπαροσκοπική χειρουργική περιλαμβάνεται στην ελάχιστα επεμβατική χειρουργική και είναι μια σύγχρονη τεχνική που έχει εξελιχθεί για να αντιμετωπίζει νοσηρές καταστάσεις των οργάνων της περιτοναϊκής κοιλότητας και μη. Οι συχνότερες επεμβάσεις λαπαροσκοπικής χειρουργικής οι οποίες εκτελούνται με μεγάλη επιτυχία στο νοσοκομείο μας είναι η Λαπαροσκοπική Σκωληκοειδεκτομή, η Λαπαροσκοπική Χολοκυστεκτομή, η Λαπαροσκοπική Αποκατάσταση Κηλών και η Λαπαροσκοπική αντιμετώπιση της Γαστροοισοφαγικής Παλινδρόμησης (ΓΟΠ).

Οι προαναφερόμενες επεμβάσεις έχουν πανομοιότυπη προσπέλαση μέσω 3 – 4 μικρών τομών (keyholes). Μια μικρή κάμερα εισάγεται δια της τομής και ο χειρουργός είναι σε θέση να δει και να διεκπαιρεώσει ταχύτερα και με μεγαλύτερη ακρίβεια την επέμβαση.

Λαπαροσκοπική Σκωληκοειδεκτομή

Είναι μια επέμβαση που εκτελείται σε επείγουσα βάση για την αφαίρεση της σκωληκοειδούς απόφυσης. Η σκωληκωειδής είναι μια μικρή απόφυση του παχέος εντέρου. Όταν αυτή ξαφνικά μολυνθεί προκαλεί σκωληκοειδίτιδα που εκδηλώνεται με πόνο, έχοντας ως μοναδική επιλογή τη χειρουργική εκτομή. Η χειρουργική επέμβαση περιλαμβάνει 3 μικροσκοπικές τομές από τις οποίες μια κάμερα εισάγεται στην περιτοναϊκή κοιλότητα και έτσι ο χειρουργός είναι σε θέση να δει τη σκωληκωειδή απόφυση και να την αφαιρέσει χωρίς μεγάλες τομές, με ελάχιστο πόνο και τη μικρότερη δυνατή αναισθησία.

Λαπαροσκοπική Χοληκυστεκτομή

Είναι μια επέμβαση που εκτελείται για την αφαίρεση της χοληδόχου κύστης, λόγω επιπλοκών από χολολίθους. Η χοληκυστεκτομή περιλαμβάνει 3-4 μικρές τομές από τις οποίες μια μικρή κάμερα εισάγεται και ο χειρουργός είναι σε θέση να δει και να αφαιρέσει τη χοληδόχο κύστη με σύντομη γενική αναισθησία.

Λαπαροσκοπική Αποκατάσταση Κηλών

Η επέμβαση αυτή γίνεται για την αποκατάσταση του κοιλιακού τοιχώματος. Η κήλη εμφανίζεται συνήθως σε ευένδωτα σημεία  του κοιλιακού τοιχώματος και εκδηλώνεται ως μία ανώμαλη διόγκωση διαμέσου των μυών που συγκρατούν τα ενδοκοιλιακά όργανα στην κοιλιακή χώρα. Η χειρουργική επέμβαση εκτελείται με γενική αναισθησία, μέσω αντιστοίχων μικρών τομών. Στη συνέχεια η κήλη τοποθετείται πίσω στην ενδοκοιλιακή χώρα και το μυϊκό τοίχωμα ενισχύεται και αποκαθειστάται.

Λαπαροσκοπική αντιμετώπιση της Γαστροοισοφαγικής Παλινδρόμησης (ΓΟΠ)

Η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση (ΓΟΠ) είναι μια νόσος σύμφωνα με την οποία όξινα γαστρικά υγρά παλινδρομούν στον οισοφάγο προκαλώντας μια αίσθηση καύσου οπισθοστερνικά. Η ΓΟΠ ενοχοποιείται για μία σειρά επιπλοκών που όταν παρουσιαστούν κάνουν επιτακτική την χειρουργική αντιμετώπισή της. Η λαπαροσκοπική θεραπεία αυτής της πάθησης πραγματοποιείται μέσω γενικής αναισθησίας και με μικρές τομές ο χειρουργός εφαρμόζει μία τεχνική αναδίπλωσης τμήματος του στομάχου επιτυγχάνοντας την κατάργηση της παλινδρόμησης του όξινου υγρού στον οισοφάγο.

«Η πλειοψηφία των ασθενών που έχουν υποβληθεί στις προαναφερθείσες χειρουργικές επεμβάσεις ήταν σε θέση να επιστρέψουν στις καθημερινές τους δραστηριότητες σε μόλις 3 έως 4 ημέρες.»