Επιπλοκές

Σε όλες τις χειρουργικές επεμβάσεις θα μπορούσαν να υπάρξουν πιθανές παρενέργειες ή επιπλοκές που εμπλέκονται. Ωστόσο, τα πλεονεκτήματα και οι διαδικασίες που προσφέρουν οι επιλεγμένες χειρουργικές επεμβάσεις παχυσαρκίας στους ασθενείς ξεπερνούν τα πιθανά μειονεκτήματα. Για εμάς είναι σημαντικό, ο κάθε ασθενής να έχει ενημερωθεί για τους ενδεχόμενους κινδύνους, καθώς και τις μετεγχειρητικές ενοχλήσεις που μπορεί να προκύψουν.

Το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό μας παρέχει τις υπηρεσίες του επιτυχώς σε ασθενείς με σοβαρά προβλήματα κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, οι οποίοι δηλώνουν ελάχιστη ή καμία ταλαιπωρία. Όλοι οι ασθενείς μας έχουν επιδείξει εξαιρετικά και μόνιμα αποτελέσματα.

«Έχουμε βιώσει μόνο ήπιες ενοχλήσεις που ξεπεράσαμε με επιτυχία. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να έχουμε κάνει αυτή τη ζωτικής σημασίας απόφαση. Έχουμε κερδίσει πίσω τις ελπίδες και τα όνειρά μας και είναι πλέον δυνατή η επανένταξή μας στην κοινωνία.»