Διαμονή

Είναι σημαντικό να στηρίξουμε τους ασθενείς που έρχονται από το εξωτερικό για να υποβληθούν σε εγχείρηση απώλειας βάρους.

Έχουν επιλεγεί καταλύματα συνήθως σε κοντινή απόσταση από το νοσοκομείο. Εκεί μπορούν να φιλοξενηθούν ο/η σύζυγος ή και όλη την οικογένεια του ασθενούς χωρίς η συνολική διαμονή να υπερβαίνει τον οικονομικό προϋπολογισμό του ασθενούς.

Μετεγχειρητικά θα χρειασθεί να παρακολουθείται ο ασθενής στο νοσοκομείο για ένα μικρό χρονικό διάστημα π.χ. επιμήκης γαστρεκτομή 72 ώρες και ρυθμιζόμενος γαστρικός δακτύλιος 24 ώρες, για κάθε ενδεχόμενο πιθανών επιπλοκών.

Μετά την έξοδο του ασθενούς από το νοσοκομείο μας, ο ασθενής μπορεί να μεταφερθεί στο ξενοδοχείο επιλογής του.

Η διαμονή είναι προγραμματισμένη τουλάχιστον 2 εβδομάδες πριν από την εγχειρητική πράξη και αυτό για την αποφυγή υπεράριθμων κρατήσεων των δωματίων σε περιόδους αυξημένης ζήτησης.