Η αναγκαιότητα του συμβούλου

Η παχυσαρκία θεωρείται ότι είναι μια ιατρική κατάσταση. Η ιατρική συμβουλή είναι αναγκαία για την εκτίμηση της κατάστασης του ατόμου καθώς και της ορθής αντιμετώπισης αυτής. Οι άνθρωποι συχνά δυσκολεύονται να  λάβουν την απόφαση για οριστική αντιμετώπιση της παχυσαρκίας και αναζητούν επαγγελματικές συμβουλές για το πρόβλημά τους. Ωστόσο, εάν πάρουν την απόφαση ζητώντας ιατρική συμβουλή, τότε αποκτούνε τα σωστά κίνητρα για την αλλαγή της ζωής τους.

Ο επαγγελματίας σύμβουλος :

  • καθορίζει τον Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) του ατόμου.
  • προσδιορίζει αν το άτομο είναι ψυχολογικά έτοιμο να διαχειριστεί το βάρους του σε αυτό το σημείο.
  • καταλαβαίνει αν το άτομο είναι αποφασισμένο και έχει τη βούληση να υποβληθεί σε επεμβαση ελέγχου του βάρους.
  • παρουσιάζει πληροφορίες σχετικά με τις απαραίτητες διαδικασίες και καθορίζει ποια μέθοδος είναι σκόπιμη να ακολουθηθεί.
  •  αναφέρει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της κάθε μεθόδου και εξηγεί γιατί αυτή η συγκεκριμένη πρόταση του είναι η καταλληλότερη.

Τέλος, ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται για το κόστος , τη νοσηλεία και τη χειρουργική επέμβαση καθώς και την μετέπειτα φροντίδα που η μονάδα μας προσφέρει στους ασθενείς.